Stress

lyfter dig och gör dig fri

alltid hopp

samtalsterapi och själavård

 

Stress, krav och förväntningar

 

Stress hänger ofta ihop med krav eller förväntningar som kan vara orimliga. Det kan vara våra egna förväntningar som driver oss, men också krav som andra lägger på oss. Vi kan behöva hjälp att se var kraven kommer från och sätta gränser både gentemot andra och gentemot oss själva. Vi kan behöva hjälp att upptäcka vårt eget ansvar och våra möjligheter.

alltid hopp

Samtalsterapi och själavård

 

 

Medlem i Kris-terapeuternas nätverk. Se www.kris.se.

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Bi Gudmundsson

mobil: 073- 214 52 o0

e-post: gudmundsson.info@gmail.com

 

Mottagning i Lund, Malmö och Dalby

Godkänd för F-skatt