Övergrepp

lyfter dig och gör dig fri

alltid hopp

samtalsterapi och själavård

 

Övergrepp

 

Att bli utsatt för övergrepp känslomässigt, psykiskt, fysiskt eller sexuellt är att få sina gränser överskridna. Även ett enstaka övergrepp och även ett mindre allvarligt övergrepp kan sätta spår i bland annat identiteten, självkänslan, viljan, den sexuella funktionen och känsla av att vara trygg. Med samtalsterapi kan du få hjälp att förstå hur övergreppet har påverkat dig och hur du kan bli fri och läkt.  

alltid hopp

Samtalsterapi och själavård

 

 

Medlem i Kris-terapeuternas nätverk. Se www.kris.se.

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Bi Gudmundsson

mobil: 073- 214 52 o0

e-post: gudmundsson.info@gmail.com

 

Mottagning i Lund, Malmö och Dalby

Godkänd för F-skatt